ხორც-პროდუქტების კომპანია

  • თბილისი
  • საკვები პროდუქტების წარმოება
  • -
  • xorcproduqtebiskompania@nes.ge
  • აქტიური ვაკანსიების რაოდენობა – 3

კომპანიის შესახებ