გოლდ პაკი

  • თბილისი
  • ვაჭრობა/დისტრიბუცია
  • 0322 66 20 77
  • vashakidzem08@gmail.com

კომპანიის შესახებ

კომპანია "გოლდ პაკი" უზრუნველყოფს მომხმარებელს 400-მდე სახეობის შესაფუთი მასალით.