აშენდი აგრო საქართველო

  • თბილისი
  • მშენებლობა/წარმოება
  • 0322 72 11 00
  • HR@ashendi.com
  • აქტიური ვაკანსიების რაოდენობა – 3

კომპანიის შესახებ

საქართველოს აგრომრეწველობაში ერთერთი უდიდესი კომპანია:

# 2018 წლიდან ახორციელებს ღორის ხორცის წარმოებას, რაც მოიცავს კომპლექსს დასრულებული ციკლით.

# წარმოება აღჭურვილია მაღალტექნოლოგიური დანადგარებით, რომლებიც სრულად შეესაბამება საწარმოო უსაფრთხოების სფეროში საქართველოს კანონმდებლობას და საერთაშორისო სტანდარტებს.

# კომპანიის საქმიანობა სერთიფიცირებულია საერთაშორისო სტანდარტების მოთხოვნების მიხედვით: ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007, და ISO 22000:2005, რაც თავის მხრივ ზრდის მომხმარებლის მხრიდან ნდობას და ხელს უწყობს საერთაშორისო ბაზარზე გასვლას