მოგესალმებით, გთხოვთ გაეცნოთ ინსტრუქციას რეზიუმეს გაგზავნამდე, იმისათვის რომ მოხდეს თქვენი მონაცემების სწორად დამუშავება შესაბამისად დამსაქმებელთან გაიგზავნება არასრული და არასწორი მონაცემები.
1)  სახელი და გვარი (ეს ყველაზე მარტივია)
2)  დაბადების თარიღი (შეიყვანეთ მსგავსს ფორმატში)
3) საკონტაქტო ნომერი
4) მისამართი (სადაც ცხოვრობთ ამჟამად: მხოლოდ ქალაქი)
5) მართვის მოწმობა (მიუთითეთ კატეგორია ან კატეგორიები რომელიც გაქვთ, არ არსებობის შემთხვევაში მონიშნეთ უჯრა “არ მაქს”)
6) განათლება (გთხოვთ კარგად დააკვირდით ფოტოს, და ისარგებლეთ შაბლონით მონაცემების შევსებისას, სხვა შემთხვევაში ვერ მოხერხდება რეგისტრირება)
7) სამუშაო გამოცდილება (გთხოვთ კარგად დააკვირდით ფოტოს, და ისარგებლეთ შაბლონით მონაცემების შევსებისას, სხვა შემთხვევაში ვერ მოხერხდება რეგისტრირება)
8) ენების ცოდნა (გთხოვთ კარგად დააკვირდით ფოტოს, და ისარგებლეთ შაბლონით მონაცემების შევსებისას, სხვა შემთხვევაში ვერ მოხერხდება რეგისტრირება)
9) პროგრამების ცოდნა (გთხოვთ კარგად დააკვირდით ფოტოს, და ისარგებლეთ შაბლონით მონაცემების შევსებისას, სხვა შემთხვევაში ვერ მოხერხდება რეგისტრირება)
10) ატვირთეთ ფოტო (მინიმუმ 3 და მაქსიმუმ 5)
11) გაგზავნა (თქვენი რეზიუმე იგზავნება ავტომატურად

 

 

ახლა კი გთხოვთ  დაიწყოთ შევსება

[wpforms id=”6773″]