ა(ა)იპ იურისტთა ასოციაცია

სტაჟირება იურისტებისათვის ქუთაისში

ანაზღაურება შეთანხმებით ვადა 05 მაი - 05 ივნ

ინფორმაცია ვაკანსიის შესახებ

ა(ა)იპ იურისტთა ასოციაცია (ქ. ქუთაისში) აცხადებს ფასიან (არა ანაზღაურებადი) სტაჟირებას იურისტებისათვის (პრაქტიკულ ნაწილში) სამოქალაქო, ადმინისტრაციული და სისხლის სამართლის მიმართულებით .

სტაჟირებაზე მიიღებიან როგორც სტუდენტები, ასევე პირები, რომლებსაც უკვე მინიჭებული აქვთ სამართლამცოდნის ან/და იურისტის კვალიფიკაცია .
სტაჟირების პროგრამის ხანგრძლივობაა 3 (სამი) თვე და მოიცავს :
სარჩელის / შესაგებლის (და სხვა სასამართლო ფორმების) მომზადებასა და სასამართლოში წარდგენას ;
სასამართლო სხდომებზე დასწრება და უშუალოდ სხდომებში წარმომადგენლის სტატუსით მონაწილეობის მიღებას ;
სხვადასხვა ადმინისტრაციულ ორგანოებში წარმომადგენლად დანიშვნა;
დაინტერესებულმა პირებმა CV გამოგზავნეთ მეილზე: kutaisilawyers.2016@gmail.com
სტაჟიორთა შერჩევა მოხდება 2 ეტაპად :
მიღებული CV – გადარჩევა ;
გასაუბრება ;
სტაჟირების დასრულებისას თქვენ მიიღებთ ორენოვან სერტიფიკატს .
სტაჟიორს (სურვილის შემთხვევაში) ასევე მიეცემა ცნობა, რომლითაც დადასტურდება, რომ ის 3 (სამი) თვის განმავლობაში მუშაობდა ა(ა)იპ იუპრისტთა ასოციაციის სტაჟიორ-იურისტად .
ქუთაისი