მოგესალმებით მეგობრებო.

მოგეხსენებათ, რომ HR Georgia არ აწარმოებს საშუამავლო მომსახურებას, და ამ ეტაპზე დასაქმება ჩვენი დახმარებით შესაძლებელია მხოლოდ ინფორმაციის ნახვით და მისი სწორად გამოყენებით, ეხა კი სიახლე და გამოკითხვა.

გსურთ თუ არა, რომ HR Georgia გადავიდეს დასაქმების სააგენტოს მოდულებზე. რაც გულისხმობს ინდივიდუალურ მომსახურებას მოქალაქეებზე, კონსულტირებას და მათვისს საშუამავლო მომსახურების გაწევას.

ანუ თქვენ გექნებათ საშუალება დასაქმდეთ ჩვენი დახმარებით, ჩვენ დაგეხმარებით სამსახურის დაწყებაში, მოვიძიებთ თქვენთვის შესაფერისს ვაკანსიებს, და შემოგთავაზებთ მას.

მოკლედ თუ გსურთ დასაქმდეთ ჩვენ დახმარებით დააფიქსირეთ თქვენი ხმა. დააჭირეთ ხმის მიცემას.

ხმის მიცემა